Trường Nhật ngữ trực thuộc cao đẳng Kokudo Kensetsu

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa chỉ 〒 812-0887 Fukuokashi, Hakata-ku, Sanchiku, 2-7-8
Ga gần nhất Nishitetsu zasshinokuma station