Trường Nhật Ngữ

Nagoya Trường Nhật ngữ I.C Nagoya

“I.C.” trong I.C.NAGOYA là viết tắt của từ “International Communication – Giao tiếp quốc tế”. Khởi đầu năm 1983, sinh viên từ hơn 30 quốc […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
300 40% $Học phí 786,000 yen/năm
Chi Tiết
Nagoya Trường Nhật ngữ Nagoya SKY

Để đảm bảo chất lượng giờ học, hằng năm trường tổ chức các buổi học dành cho giáo viên, trao đổi thông tin, kinh nghiệm […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
260 56% $Học phí 760,000 yen/năm
Chi Tiết
Nagoya Trường nhật ngữ ECC Nagoya

Trường ECC Nagoya trực thuộc hệ thống giáo dục ECC với trường tiếng và trường chuyên môn Senmon trên khắp nước Nhật. Điển hình tại […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
240 10% $Học phí 710,000 yen/năm
Chi Tiết
Nagoya Trường Nhật ngữ ARMS

Trường Nhật ngữ ARMS và Trường Nhật ngữ H&A nằm ở thành phố Nagoya thuộc tỉnh Aichi. Trường Nhật ngữ ARMS là trường nằm ở […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
480 50% $Học phí 759,000 yen/năm
Chi Tiết