Trường Nhật Ngữ

SAITAMA Trường Nhật ngữ Hiki

Những cán bộ giáo viên giảng dạy và toàn bộ nhân viên sẽ luôn hết mình hỗ trợ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $6800
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Kanrin

Với bề dày kinh nghiệm từ năm 1987, Nhật ngữ Kanrin là một trong những trường tiếng Nhật lâu đời […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
460 20% $4810
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Sendagaya

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975, là trường ngôn ngữ có truyền thống và lịch […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1500 10% $5876
Chi Tiết
Tokyo Học viện Nhật ngữ Ohara

Học viện Nhật ngữ Ohara được thành lập năm 2003 bởi Học viện Ohara. Học viện Nhật ngữ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
420 % $4810
Chi Tiết
Tokyo Trường ngoại ngữ Tokyo JLA

Trường ngoại ngữ tokyo JLA được thành lập vào năm 2001, nhằm đào tạo du học sinh đến […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
515 50% $7473
Chi Tiết
Shinjuku Trường ngôn ngữ Toshin

Trường được thành lập từ 1988 với học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau gồm Trung […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
70 25% $6864
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Unitas

Trường Unitas trực thuộc nhóm trường đại học Teikyo được thành lập từ Học viện ngoại ngữ Unitas […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
410 5% $6438
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Midream

Trường được thành lập từ năm 1985, trường đã được bình chọn là trường giáo dục tiếng nhật […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
719 5% $7085
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Yamano

Dựa trên phương châm quảng bá rộng rãi văn hóa Nhật Bản trên toàn thế giới của học […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
310 3% $6988
Chi Tiết