Trường Nhật Ngữ

Tokyo Trường Nhật ngữ Kanrin

Với bề dày kinh nghiệm từ năm 1987, Nhật ngữ Kanrin là một trong những trường tiếng Nhật lâu đời […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
460 20% $4810
Chi Tiết
Osaka Cao đẳng Ngoại ngữ quốc tế ECC Osaka

Khuôn viên trường nằm tại trung tâm Osaka, Umeda nên rất thuận tiện. Với tổng du học sinh […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
500 % $6321
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Sendagaya

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975, là trường ngôn ngữ có truyền thống và lịch […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1500 10% $5876
Chi Tiết
Tokyo Học viện Nhật ngữ Ohara

Học viện Nhật ngữ Ohara được thành lập năm 2003 bởi Học viện Ohara. Học viện Nhật ngữ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
420 % $4810
Chi Tiết
Nagoya Trường Nhật ngữ I.C Nagoya

“I.C.” trong I.C.NAGOYA là viết tắt của từ “International Communication – Giao tiếp quốc tế”. Khởi đầu năm […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
15% $7245
Chi Tiết
Trường Nhật ngữ First Study

Trung tâm giáo dục First Study và Nikkyoken Seminar thuộc công ty Infinite Growth đã phát triển hơn […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Fukuoka Trường cao đẳng Orio Aishin

Trường Cao đẳng Orio Aishin được thành lập vào năm 1966, là trường cao đẳng kinh tế duy […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
90 % $5764
Chi Tiết
Tokyo Trường ngoại ngữ Tokyo JLA

Trường ngoại ngữ tokyo JLA được thành lập vào năm 2001, nhằm đào tạo du học sinh đến […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
515 50% $7473
Chi Tiết
Shinjuku Trường ngôn ngữ Toshin

Trường được thành lập từ 1988 với học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau gồm Trung […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
70 25% $6864
Chi Tiết