Trường Nhật Ngữ

Trường Nhật ngữ First Study

Trung tâm giáo dục First Study và Nikkyoken Seminar thuộc công ty Infinite Growth đã phát triển hơn […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Kanrin

Với bề dày kinh nghiệm từ năm 1987, Nhật ngữ Kanrin là một trong những trường tiếng Nhật lâu đời […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
460 20% $4810
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Sendagaya

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975, là trường ngôn ngữ có truyền thống và lịch […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1500 10% $5876
Chi Tiết
Tokyo Học viện Nhật ngữ Ohara

Học viện Nhật ngữ Ohara được thành lập năm 2003 bởi Học viện Ohara. Học viện Nhật ngữ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
420 % $4810
Chi Tiết
Fukuoka Trường cao đẳng Orio Aishin

Trường Cao đẳng Orio Aishin được thành lập vào năm 1966, là trường cao đẳng kinh tế duy […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
90 % $5764
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Unitas

Trường Unitas trực thuộc nhóm trường đại học Teikyo được thành lập từ Học viện ngoại ngữ Unitas […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
410 5% $6438
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Midream

Trường được thành lập từ năm 1985, trường đã được bình chọn là trường giáo dục tiếng nhật […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
719 5% $7085
Chi Tiết
Osaka Học viện Clover

Thành lập năm 1989, nằm ở trung tâm thành phố Osaka, giữa hai ga lớn Umeda và Namba, […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
164 35% $6885
Chi Tiết
Osaka Trường Nhật ngữ Meric

Tháng 4 năm 1992 trường Nhật ngữ Meric được thành lập trong Meric Group. Trường nhật ngữ Meric […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1800 22% $7770
Chi Tiết