Trường Nhật Ngữ

HOKKAIDO Trường Nhật Ngữ Sapporo

Trường Nhật ngữ SAPPORO là trường có uy tín có chứng nhận của Cục quản lý xuất nhập […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1% $
Chi Tiết
SAITAMA Trường Nhật ngữ Hiki

Những cán bộ giáo viên giảng dạy và toàn bộ nhân viên sẽ luôn hết mình hỗ trợ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $6800
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Kanrin

Với bề dày kinh nghiệm từ năm 1987, Nhật ngữ Kanrin là một trong những trường tiếng Nhật lâu đời […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
460 20% $4810
Chi Tiết
Osaka Cao đẳng Ngoại ngữ quốc tế ECC Osaka

Khuôn viên trường nằm tại trung tâm Osaka, Umeda nên rất thuận tiện. Với tổng du học sinh […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
500 % $6321
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Sendagaya

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975, là trường ngôn ngữ có truyền thống và lịch […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1500 10% $5876
Chi Tiết
Tokyo Học viện Nhật ngữ Ohara

Học viện Nhật ngữ Ohara được thành lập năm 2003 bởi Học viện Ohara. Học viện Nhật ngữ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
420 % $4810
Chi Tiết
Yonago, Tottori Trường Nhật ngữ Yonago

Với lịch sử hơn 60 năm, học viện Yonago Nagashima từng bước xây dựng tương lai mới không […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $7200
Chi Tiết
Nagoya Trường Nhật ngữ I.C Nagoya

“I.C.” trong I.C.NAGOYA là viết tắt của từ “International Communication – Giao tiếp quốc tế”. Khởi đầu năm […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
15% $7245
Chi Tiết
Trường Nhật ngữ First Study

Trung tâm giáo dục First Study và Nikkyoken Seminar thuộc công ty Infinite Growth đã phát triển hơn […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết