Trường Nhật Ngữ

Tokyo Tokyo Adachi Japanese Language School

Tokyo Adachi Japanese Language School là trường Nhật ngữ trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
29% $Học phí 770,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ ARC – Cơ sở Tokyo

ARC ACADEMY là trường Nhật ngữ được thành lập vào năm 1986. Với tổng số lượng khoảng 1000 […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
640 25% $Học phí 820,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Học viện Nhật ngữ Ohara

Học viện Nhật ngữ Ohara được thành lập năm 2003 bởi Học viện Ohara. Học viện Nhật ngữ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
420 % $Học phí 750,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Meros Tokyo

Trường Nhật ngữ Meros là trường nằm ở Tokyo Nhật Bản. Trường có nhiều du học sinh các […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí từ 778,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ Sendagaya

Trường Nhật ngữ Sendagaya được thành lập năm 1975, là trường ngôn ngữ có truyền thống và lịch […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1700 19% $Học phí 816,000 yen/năm
Chi Tiết