Trường nhật ngữ ECC Nagoya

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa chỉ 460-0022
1-16-16 Kanayama, Naka-ku, Nagoya City, Aichi Prefecture Kanayama Building 5F/6F
Ga gần nhất
  • đi bộ 2 phút từ jr kanayama station
  • đi bộ 2 phút từ meitetsu central hall trong kanayama station
  • đi bộ 2 phút từ tàu điện ngầm kanayama – cổng ra số 5