Trường Chuyên Môn

Tokyo Tokyo Institute of Tourism College

Tokyo Institute of Tourism College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về chuyên […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
5% $Học phí 1,365,000 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Designer College

Osaka Designer College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và chuyên đào tạo về lĩnh vực thiết […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,150,800 yen/năm
Chi Tiết
Osaka ECC Kokusai College of Foreign Languages

ECC Kokusai College of Foreign Languages là trường chuyên môn trực thuộc học viện Yamaguchi toạ lạc tại Osaka chuyên đào tạo về ngoại ngữ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,230,000 yen/năm
Chi Tiết
Osaka ECC College Of Computer & Multimedia

ECC College Of Computer & Multimedia là trường chuyên môn trực thuộc học viện Yamaguchi toạ lạc tại Osaka và chuyên đào tạo về chuyên […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,380,000 yen/năm
Chi Tiết
Fukuoka ASO Architecture And Design College

ASO Architecture And Design College là trường chuyên môn trực thuộc ASO College Group tại Fukuoka chuyên đào tạo về lĩnh vực kiến trúc và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,020,000 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Institute Of Tourism

Osaka Institute Of Tourism là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và chuyên đào tạo về chuyên ngành […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,074,200 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Business College

Osaka Business College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và chuyên đào tạo về lĩnh vực kinh […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,022,250 yen/năm
Chi Tiết
Osaka Osaka Visual Arts

Osaka Visual Arts là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Osaka và chuyên đào tạo về lĩnh vực nghệ […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,197,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo School of Business

Tokyo School of Business là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
2.7% $Học phí 1,247,000 yen/năm
Chi Tiết

Khu Vực Khác