Hướng Dẫn Thanh Toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN


Hiện nay chúng tôi chỉ chấp nhận 2 hình thức thanh toán là chuyển khoản và thanh toán tiền mặt. Chúng tôi hiểu tâm lý lo lắng khi chuyển khoản của khách hàng Việt Nam nhưng để thuận tiện cho quý khách, chúng tôi khuyến khích hình thức chuyển khoản.

Lưu ý: Trường hợp muốn xuất hóa đơn công ty thì phải có đầy đủ tên công ty và tên người dự thi trong nội dung chuyển khoản. Trường hợp KHÔNG ghi tên công ty trong nội dung chuyển khoản thì DEOW chỉ hỗ trợ xuất hóa đơn cá nhân.

Hình thức chuyển khoản

【Thông tin chuyển khoản】
 • Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH DEOW VIETNAM
 • Ngân hàng: VIETCOMBANK
 • Số tài khoản: 033-1-00-046362-9
 • Chi nhánh: HỒ CHÍ MINH
 • Địa chỉ chi nhánh: 69 Bui Thi Xuan, Pham Ngu Lao ward, District 1, HMC
 • Phiếu thu sẽ được gửi trong vòng 10 ngày sau ngày thanh toán
【NỘI DUNG BẮT BUỘC】
 • Vui lòng điền phần nội dung thanh toán theo format sau: Tên công ty-số điện thoại-Lệ phí thi BJT- Số người dự thi
 • Trong vòng 24 tiếng sau khi gửi, nếu không nhận được email xác nhận thanh toán, vui lòng xác nhận lại với ngân hàng hoặc gọi cho chúng tôi.

Hình thức tiền mặt

【Thông tin cần thiết】
 • Vui lòng thanh toán tại:Tầng 8, 19 Cao Thắng, phường 2, quận 3, tp. Hồ Chí Minh
 • Thời gian tiếp nhận: 8:00 ~ 17:00 tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ)
【Lưu ý】
 • Đối với khách hàng cá nhân, vui lòng yêu cầu nếu quý khách cần hóa đơn đỏ
 • Hóa đơn đỏ sẽ được gửi trong vòng 10 ngày sau ngày thanh toán
 • Chúng tôi chỉ nhận giao dịch bằng tiền Việt.

Quy trình đăng ký dự thi BJT