Trường Nhật Ngữ Sapporo Language Center

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

ĐỊA CHỈ TRƯỜNG 064-0801

Tầng 2 Tòa nhà Famil Nakajima koen, Minami 11 – jo Nishi 1 chome 3- 17, chuo-ku, Sapporo , Hokkaido , Japan

GA GẦN NHẤT Nakajima koen