Trường Nhật ngữ Osaka Academy 

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa Chỉ 〒547-0015 Osaka, Heiya-ku, Nagayoshi Nagaharanishi 2-2-12
Ga Gần Nhất 300m, 3 phút đi bộ từ cửa số 4, tuyến Tanimachi, Deto