Trường Nhật ngữ Akamonkai

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa chỉ
  • Cơ sở chính: 〒116-0014 6-39-12 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo
  • Cơ sở Nippori: 〒116-0013 2-54-4 Nishi-Nippori, Arakawa-ku, Tokyo
Ga gần nhất Higashi Nippori