Khoa tiếng Nhật – Trường Chuyên môn Kinh doanh OHARA YOKOHAMA

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Di chuyển từ Việt Nam:

Bay thẳng đến Tokyo (sân bay Narita hoặc Hanada), sau đó di chuyển bằng tàu đến Yokohama

Di chuyển tại Nhật:

Tàu điện ngầm tuyến Tokyu Toyoko: Nhà ga Tammachi, đi bộ mất 5 phút.
Tuyến tàu JR: Nhà ga Higashikanagawa, đi bộ mất 5 phút.
Tuyến Keikyu: Nhà ga Kanagawa, đi bộ mất 5 phút.