Trường Nhật ngữ ALA

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Từ nhà ga Idabashi đi bộ khoảng 3 phút.