Khoa tiếng Nhật Cao đẳng Ngoại ngữ Quốc tế ECC Osaka

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Địa chỉ 〒530-0015 1-5-11 Nakazakinishi Kitaku, Osaka
Ga gần nhất Nakazakicho station

  • 10 phút đi bộ từ JR Osaka station – cổng Midosuji exit
  • 7 phút đi bộ từ Hankyu Umeda station – cổng Chayamachi exit
  • 10 phút đi bộ từ Hanshin Umeda station – cổng East exit
  • 10 phút đi bộ từ Umeda station Midosuji line – cổng số 12
  • 1 phút đi bộ từ Nakazakicho station Tanimachi line – cổng exit 1