Các Kỳ Thi Tiếng Nhật

Danh sách bài viết chuyên mục

Thi BJT Deow Đại Diện Chính Thức Tại Việt Nam 

Thi BJT Deow Đại Diện Chính Thức Tại Việt Nam 

DEOW VIETNAMTh5 17, 20224 min read

Những bạn đã và đang theo học tiếng nhật thì đều biết sự phổ biến của các kỳ thi như JLPT, NATTEST, TOP-J. Những năm gần đây nhận thấy tầm quan trong của tiếng nhật thương mại BJT nên các…

ky-thi-bjt-nang-luc-tieng-nhat-deow-0813980800

Kì thi năng lực tiếng Nhật thương mại BJT

DEOW VIETNAMTh6 20, 20185 min read

Tổng quan về kỳ thi BJT? Kỳ thi tiếng Nhật thương mại BJT (Business Japanese Proficiency Test) là kỳ thi đánh giá năng lực Nhật ngữ sử dụng ở môi trường làm việc ở các doanh nghiệp Nhật Bản. Kỳ…

dummy-img

Thông tin đầy đủ nhất kì thi năng lực Nhật ngữ J Test

DEOW VIETNAMTh4 4, 20184 min read

Kì thi năng lực nhật ngữ J-test là kì thi đánh giá tiếng Nhật của học sinh được tổ chức hàng năm.

Tổng quan về kì thi năng lực Nhật ngữ J-Test ?

Kì thi J-test được tổ chức…

dummy-img

Thông tin đầy đủ nhất kì thi năng lực Nhật ngữ NAT- Test

DEOW VIETNAMTh1 30, 20186 min read

Kì thi năng lực nhật ngữ Nat-test là kì thi đánh giá tiếng Nhật của học sinh được tổ chức hàng năm.

Tổng quan về kì thi năng lực Nhật ngữ NAT-Test ?

Kỳ thi NAT-Test tổ…

dummy-img

Thông tin đầy đủ nhất kì thi năng lực Nhật ngữ TOP-J

DEOW VIETNAMTh1 30, 20183 min read

Kì thi năng lực Nhật ngữ TOP-J là kì thi đánh giá tiếng Nhật của học sinh được tổ chức hàng năm

Tổng quan về kì thi năng lực Nhật ngữ TOP – J

Kỳ thi TOP-J là…