Tuyển sinh du học Nhật 2019: Danh sách trường tuyển sinh tháng 1

Tuyển sinh du học Nhật 2019: Danh sách trường tuyển sinh tháng 1

1. Tuyển sinh du học Nhật kỳ tháng 1/2019 cùng học bổng khuyến khích:

Bên cạnh học bổng tuyển sinh nếu có tùy theo quy định của trường, trung tâm tư vấn du học Nhật Bản by Deow Vietnam dành tặng ngay học bổng 2 triệu VND (giảm trừ trên phí dịch vụ làm hồ sơ) cho các bạn học sinh ứng tuyển kỳ tháng 1/2019 nếu có bằng tiếng Nhật N3 trở lên.
Điều kiện và quy trình chi tiết tham khảo thêm tại đây.
tuyển sinh du học nhật bản

2. Danh sách các trường Nhật ngữ tiêu biểu có tuyển sinh kỳ tháng 1:

Nagoya, Kyoto, Kobe, Fukuoka
– Trường Nhật ngữ I.C
Trường Nhật ngữ Communica
– Trường Nhật ngữ JILA

tuyển sinh du học nhật bản

Comments