Kyushu

Fukuoka ASO Architecture And Design College

ASO Architecture And Design College là trường chuyên môn trực thuộc ASO College Group tại Fukuoka chuyên đào […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,020,000 yen/năm
Chi Tiết
Fukuoka ASO College Of Automotive Engineering And Technology

ASO College Of Automotive Engineering And Technology là một trường đại học trực thuộc ASO College Group tại […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $ Học phí 970,000 yen/năm
Chi Tiết
Fukuoka ASO Business Computer Fukuoka College

ASO Business Computer Fukuoka College là một trường chuyên môn lớn trực thuộc ASO College Group tại tỉnh […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
10% $
Chi Tiết
Fukuoka Trường Cao đẳng Orio Aishin

Trường Cao đẳng Orio Aishin được thành lập vào năm 1966, là trường cao đẳng kinh tế duy […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
90 % $5764
Chi Tiết
Fukuoka Khoa tiếng Nhật – Trường Chuyên Môn ASO

Tập đoàn giáo dục ASO với đội ngũ giáo viên đầy lòng nhiệt huyết, nền giáo dục hàng […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
7000 30% $Học phí 640,000 yen/năm
Chi Tiết
Fukuoka Học viện Quốc tế Fukuoka

Học viện Quốc tế Fukuoka là mộ trong những trường lâu đời được thành lập từ 1994 và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
310 % $5566
Chi Tiết
Fukuoka Trường Nhật ngữ Kurume Seminar

Tính đến năm 2017, trường Nhật ngữ Kurume có kỉ niệm 50 năm thành lập với những thành […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $4848
Chi Tiết
Fukuoka Trường Nhật ngữ trực thuộc cao đẳng Kokudo Kensetsu

Trường Nhật ngữ trực thuộc cao đẳng Kokudo Kensetsu được thành lập vào năm 2009, là một trong […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $5207
Chi Tiết
Fukuoka Học viện ngoại ngữ Kyushu

Học viện ngoại ngữ Kyushu nằm ngay trung tâm thành phố Fukuoka, cách nhà ga Hakata khoảng 15 […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
400 % $5656
Chi Tiết