Đại học tư thục Kansai

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Cơ sở Senriyama
Địa chỉ 〒564-8680 Osaka, Suita, Yamate-cho 3-3-35
Ga gần nhất 5 phút đi bộ từ ga Kandaimae tuyến Hankyuchisato
Cơ sở Takatsuki
Địa chỉ 〒569-1095 Osaka, Takatsuki, Ryozenji-cho 2-1-1
Ga gần nhất 20 phút xe bus từ ga Takatsuki, tuyến JR Settsutonda
Cơ sở Takatsuki Myuzu
Địa chỉ 〒569-1098 Osaka, Takatsuki, Hakubai-cho 7-1
Ga gần nhất 7 phút đi bộ từ ga Takatsuki, tuyến JR Tokaido

10 phút đi bộ từ ga Takatsuki, tuyến Hankyu dentetsu Kyoto

Cơ sở Sakai
Địa chỉ 〒590-8515 Osaka, Sakai-shi, Sakai-ku, Kaori Gakao-cho 1-11-1
Ga gần nhất 5 phút đi bộ từ ga Asakayama, tuyến Nankai, Takano
Cơ sở Minami senri kokusai Plaza
Địa chỉ 〒565-0855 Osaka, Suita-shi, Satakedai 1-2-2
Ga gần nhất 5 phút đi bộ từ ga Minami senri, tuyến Hankyu Senri