Trường Đại Học

Hokkaido Đại học quốc gia Hokkaido

Trường đại học Hokkaido (hay gọi tắt là Hokudai) được thành lập vào năm 1876 với tên gọi […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Sapporo Đại học tư thục Hokkai Gakuen

Trường đại học Hokkai Gakuen với bề dày lịch sử và truyền thống 130 năm, là trường đại […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
0% $Học phí từ 1,204,000 yen/năm
Chi Tiết
Hokkaido Khoa cao đẳng đại học tư thục Asahikawa

Trường đại học Asahikawa là một trường đại học tư lập với quy mô vừa của Hokkaido được […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí từ 965,000 - 1,116,500 yen/năm
Chi Tiết