Đại học quốc gia Hokkaido

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Giao thông cơ sở Sapporo
Địa chỉ 〒060-0808 Hokkaido, Sapporo-shi, Kita-ku, 8jo Nishi 5 chome
Ga gần nhất
  • 7 phút đi bộ từ cửa Bắc, ga JR Sapporo
  • 4 phút đi bộ từ ga Kita 12 jo, tàu điện ngầm Nanboku
  • 7 phút đi bộ từ ga Kita 18 jo, tàu điện ngầm Nanboku
  • 15 phút đi bộ từ ga Kita 13 jo Higashi, tàu điện ngầm Higashiyukata
Giao thông cơ sở Hakodate
Địa chỉ 〒041-8611 Hakodate-shi, Minato-cho 3-1-1
Ga gần nhất
  • 20 phút đi bộ từ ga JR Nanaehama
  • 15 phút bus từ ga JR Hakodate