Trường Đại Học

Fukuoka Đại học quốc gia Kyushu

Trường đại học Kyushu là trường đại học công lập với lịch sử trên 100 năm tại tỉnh […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Fukuoka Đại học tư thục Fukuoka

Trường đại học Fukuoka được thành lập năm 1934, là trường đại học tổng hợp hàng đầu phía […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $
Chi Tiết
Fukuoka Viện đại học tư thục nữ sinh Fukuoka

Viện đại học nữ sinh Fukuoka là trường đại học nữ sinh được thành lập vào năm 1990.

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 991,000 yen/năm
Chi Tiết