Đại học tư thục Hokkai Gakuen

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Giao thông cơ sở Toyohira
Địa chỉ 〒062-8605 Sapporo-shi, Toyohira-ku, Asashi-cho, 4 chome, 1-40
Ga gần nhất
  • Tiếp nối ga Gakuenmae, tàu điện ngầm Higashiyutaka
  • 15 phút đi bộ và 5 phút bus từ ga Nakanoshima, ga Hiragishi, tàu điện ngầm Nanboku
Giao thông cơ sở Yamabana
Địa chỉ 〒064-0926 Sapporo-shi, Chuo-ku, Minami 26 jo 11 chome 1-1
Ga gần nhất
  • 25 phút bus từ ga Sapporo, tuyến JR Hakodate honsen
  • 15 phút bus từ ga Nishi 11 chome, tàu điện ngầm Tozai