Đại học quốc gia Osaka

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Giao thông đi lại cơ sở Toyonaka
Địa chỉ 〒560-0043 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka
Ga gần nhất
  • Cách ga Ishibashi, tàu Hankyu, Takarakuza line khoảng 20 phút đi bộ
  • Cách ga Shibahara tuyến Osaka khoảng 7-15 phút đi bộ
Giao thông đi lại cơ sở Suita
Địa chỉ 〒565-0871 số 1-1 Yamadaoka, Suita, Osaka
Ga gần nhất
  • Cách ga Kitasenri tàu Hankyu senri line khoảng 20 phút đi bộ
  • Cách ga HandaiByoinmae tuyến Osaka khoảng 5-15 phút đi bộ
Giao thông đi lại cơ sở Minoo
Địa chỉ 〒562-0022 Aomatanihigashi, Minoo, Osaka
Ga gần nhất Cách ga Saitonishi tuyến Osaka khoảng 15 phút đi bộ