Đại học quốc gia Nagoya

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Giao thông đi lại cơ sở Higashiyama
Địa chỉ 〒464-8601 Furou, quận Chikusa, thành phố Nagoya
Ga gần nhất Ngay cạnh ga Nagoya daigaku tàu điện ngầm Meijosen
Giao thông đi lại cơ sở Tsurumai
Địa chỉ 〒466-8550 số 65 Tsurumai, quận showa, thành phố Nagoya
Ga gần nhất Cách ga Tsurumai JR chuohon line khoảng 5 phút đi bộ

Cách ga Tsurumai tàu điện ngầm Tsurumai line khoảng 5 phút đi bộ

Giao thông đi lại cơ sở Daiko
Địa chỉ 〒461-8673 số 1-1-20 phía nam Daiko, quận Higashi,thành phố Nagoya
Ga gần nhất Cách ga Nagoyadomumae yada tàu điện ngầm meijo line khoảng 5 phút đi bộ