Đại học quốc gia Kyoto

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

Giao thông cơ sở Yoshida
Địa chỉ 〒606-8501 Kyoto-fu, Kyoto-shi, Sakyo-ku, Yoshidahon-cho
Ga gần nhất Cách ga Demachiyanagi tàu Keihan khoảng 10 phút bus
Giao thông cơ sở Uji
Địa chỉ 〒611-0011 Kyoto-fu, Uji-shi, Gokasho
Ga gần nhất Cách ga Obaku JR keihanuji line khoảng 10 phút đi bộ
Giao thông cơ sở Katsura
Địa chỉ 〒615-8530 Kyoto-fu, Nishikyo-ku, Kyotodaigaku Katsura
Ga gần nhất Cách ga Katsuragawa JR khoảng 20 phút bus
Cách ga Katsura Keihan line khoảng 20 phút bus