Visa du học Nhật 2019: Thực tập sinh có thể kéo dài thời hạn Visa và có cơ hội vĩnh trú tại Nhật

Visa du học Nhật 2019: Thực tập sinh có thể kéo dài thời hạn Visa và có cơ hội vĩnh trú tại Nhật

Chính phủ Nhật sẽ ban hành tư cách lưu trú mới dành cho người lao động nước ngoài từ tháng 4 năm 2019. Người lao động nước ngoài sau khi hoàn thành thực tập kĩ năng (thực tập sinh) trong thời gian tối đa 5 năm, có thể có thêm tư cách lưu trú mới (特定技能) tối đa là 5 năm. Hơn nữa, Nếu có thể thi đậu vào kì thi ngành nông nghiệp hay điều dưỡng có thể được cấp tư cách lưu trú làm việc tại Nhật Bản dài hơn và đón gia đình sang ở cùng.

Sau khi ở Nhật được 10 năm, thực tập sinh có cơ hội vĩnh trú nếu có nguồn thu nhập ổn định.

Bảng tóm tắt quá trình để có Visa vĩnh trú:

Thời gian tối đa được lưu trú
Dẫn theo gia đình Ưu đãi đặc biệt
Công việc chuyên môn cao
Không có
Được phép

(Tối thiểu là 1 năm để được vĩnh trú)

(Điều kiện là thu nhập nhất định)
Kĩ năng (Kĩ sư)
Không có (gia hạn theo kì)
Được phép
Không có

Điều kiện là đậu kì thi

Thực tập đặc biệt
Có (dài nhất là 5 năm)
Không
Không
Còn khả năng lao động
Thực tập sinh ( như nông nghiệp, điều dưỡng, xây dựng)
Có (dài nhất là 5 năm)
Không
Không

Đây thật sự sẽ là tin tốt đối với các bạn Tu nghiệp sinh nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung.

Nguồn báo Nikkei

Comments