THÔNG BÁO VỀ KỲ NHẬP HỌC 4/2020 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ECC OSAKA

Trường chuyên môn Ecc Osaka là trường nổi tiếng ở vùng Osaka. Trường nổi tiếng và có hệ thông học lên chuyên môn tại trường. Có rất nhiều du học sinh đến từ nhiều nước


Chuyển kỳ nhập học tháng 4/2020 qua tháng 10/2020

– Do ảnh hưởng của dịch bệnh, cục xuất nhập cảnh Nhật Bản cấm nhập cảnh cho hết tháng 5, vì thế những bạn đi kỳ tháng 4/2020 sẽ không nhập học được. Vì vậy trường đã quyết định các bạn đi kỳ tháng 4/2020 sẽ chuyển qua kỳ nhập học tháng 10/2020

Học phí

– Những bạn đã thanh toán học phí cho kỳ tháng 4/2020 sẽ được bảo lưu đến kỳ tháng 10
– Phí tuyển sinh cho kỳ tháng 10 các bạn không phải đóng
– Nếu các bạn muốn chọn trường khác hoặc không muốn đi nữa, nhà trường sẽ hoàn trả lại tiền học phí mà các bạn đã thanh toán

Kỳ nhập học tháng 10/2020

– Hiện tại Deow đang tuyển sinh kỳ nhập học tháng 10/2020
– Hạn chốt hồ sơ sẽ đến cuối tháng 6/2020

Comments