Trường chuyên môn ngoại ngữ thương mại CBC

Tìm Đường

Maps

Ga Gần Nhất

– Đi bộ mất 4 phút từ lối ra phía đông nhà ga Kawasaki.
– Đi bộ mất 1 phút từ lối ra phía tây của Ga Keikyu Kawasaki

Khu Vực Khác