Trường Chuyên Môn

Fukuoka ASO Architecture And Design College

ASO Architecture And Design College là trường chuyên môn trực thuộc ASO College Group tại Fukuoka chuyên đào tạo về lĩnh vực kiến trúc và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $Học phí 1,020,000 yen/năm
Chi Tiết
Fukuoka ASO College Of Automotive Engineering And Technology

ASO College Of Automotive Engineering And Technology là một trường đại học trực thuộc ASO College Group tại Fukuoka chuyên đào tạo về lĩnh vực […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
% $ Học phí 970,000 yen/năm
Chi Tiết
Fukuoka ASO Business Computer Fukuoka College

ASO Business Computer Fukuoka College là một trường chuyên môn lớn trực thuộc ASO College Group tại tỉnh Fukuoka và đào tạo về lĩnh vực […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
10% $
Chi Tiết

Khu Vực Khác