Trường Chuyên Môn

Tokyo Tokyo Institute of Tourism College

Tokyo Institute of Tourism College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về chuyên […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
5% $Học phí 1,365,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo School of Business

Tokyo School of Business là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
2.7% $Học phí 1,247,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Cool Japan

Tokyo Cool Japan là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực game […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
2% $Học phí 1,247,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Visual Arts

Tokyo Visual Arts là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
0.5% $Học phí 1,397,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Designer Gakuin

Tokyo Designer Gakuin là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực thiết […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1% $Học phí 1,347,000 yen/năm
Chi Tiết

Khu Vực Khác