Lý do du học Nhật Bản

Lý do du học Nhật Bản

Đối với các bạn du học sinh thì lý do du học Nhật Bản là một trong những điều kiện tiên quyết để Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú COE. Do đó, du học sinh cần phải viết một cách mạch lạc, có mục tiêu trong sáng, tránh viết dài dòng. Nguyên tắc viết văn khi viết lý do du học là dùng lối hành văn Tổng quát – Phân tích – Tổng Hợp. Viết đầy đủ nội dung cần thiết, không quá dài dòng mà phải thể hiện được ý chí và nguyện vọng của bản thân.

tại sao du học Nhật Bản

Tại sao lý do du học rất quan trọng đối với du học sinh

Là một trong những hồ sơ du học của du học sinh được Cục xuất nhập cảnh chú ý. Bởi vì dựa vào đây, có thể biết được mục tiêu du học và nguyện vọng của các bạn du học sinh.

Những nội dung cần thiết trong lý do du học Nhật Bản

Mỗi bạn du học sinh đều có mục tiêu du học Nhật Bản cho riêng mình. Vì thế, sự diễn đạt lý do du học của mỗi bạn là khác nhau. Tuy nhiên để không thừa hay thiếu ý, cần lưu ý các nội dung sau đây.
– Có dự định du học Nhật Bản từ khi nào?
– Tại sao lại chọn nước Nhật Bản để du học?
– Để chuẩn bị du học Nhật Bản đã trang bị những kiến thức gì?
– Lý do chọn vùng và chọn trường ?
– Dự định sau khi tốt nghiệp trường tiếng của bạn là gì?

Những lưu ý khi viết lý do du học

– Trước khi viết cần viết rõ là gửi Cục xuất nhập cảnh khu vực nào và trường nào? Tránh viết sai tên cục xuất nhập cảnh và tên trường.
– Đầy đủ nội dung cần thiết.
– Không viết dài dòng, lan man và mơ hồ gây khó hiểu cho người đọc.
– Logic, mạch lạc và không đảo thứ tự nội dung.
– Kết thúc nội dung lý do du học cần thể hiện rõ ngày, tháng, năm viết và ký ghi rõ họ tên.

Comments