HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ KỲ THÁNG 10/2020

HẠN CUỐI NHẬN HỒ SƠ KỲ THÁNG 10/2020

Deow Vietnam vẫn đang còn nhận hồ sơ kỳ tháng 10/2020 đến hết tháng 5 nhé. Các bạn sẽ được lựa chon trường các bạn mong muốn, cũng như vùng mà các bạn thấy phù hợp với mình nhất. Ngoài ra Deow sẽ giới thiệu việc làm thêm cho các bạn sau khi đến Nhật


Hạn chốt hồ sơ

– Đến hết 30/5/2020
– Cũng có một số trường sẽ nhận đến giữa tháng 6, tùy trường nhé
– Deow nhận hồ sơ kỳ tháng 4/2021 bắt đầu từ bây giờ nhé

Yêu cầu

– Tốt nghiệp THPT trở lên
– Chưa chọn được trường Nhật ngữ
– Chưa chọn được vùng phù hợp với mình

Comments