Du học Nhật Bản tự túc: Các cấp độ của kì thi BJT

Du học Nhật Bản tự túc: Các cấp độ của kì thi BJT

Các cấp độ trong kì thi BJT: J5LÝ DO HỌC TIẾNG NHẬT, J4, J3, J2, J1, J1+.

Cấp độ J5: 0-199 điểm: Năng lực giao tiếp thương mại hầu như không có.
– Không chỉ là kiến thức tiếng Nhật rời rạc, kĩ năng ứng dụng tiếng Nhật không đủ.
– Chỉ có thể hiểu một phần hội thoại đơn giản, chậm rãi.
– Không thể hiểu đoạn văn thương mại và văn phong sử dụng hàng ngày trong công ty.
– Không hiểu những tập quán sử dụng trong thương mại của Nhật.
Cấp độ J4: 200-319 điểm: Có năng lực giao tiếp thấp nhất trong những bối cảnh thương mại có giới hạn.
– Có nhiều vấn đề liên quan đến vận dụng và kiến thức tiếng Nhật. Hiểu đối phương 1 chút.
– Có thể hiểu được nhiều hội thoại đơn giản, chậm rãi.
– Không thể phân biệt cách nói đặc biệt đối với từng đối tượng.
– Có thể hiểu một cách rời rạc những điều cơ bản trong hội thoại thương mại và văn phong sử dụng hàng ngày trong công ty.
– Hiểu 1 cách rời rạc những tập quán sử dụng trong thương mại của Nhật.
Cấp độ J3: 320-419 điểm: Có năng lực giao tiếp ở mức độ nhất định trong những bối cảnh thương mại có giới hạn.
– Có nhiều vấn đề trong vận dụng và kiến thức tiếng nhật, có nhiều trở ngại trong việc hiểu ý đối phương.
– Hiểu phần lớn hội thoại thương mại đơn giản hàng ngày.
– Có thể hiểu và giao tiếp 1 chút trong hội thoại, trao đổi, họp.
– Có thể phân biệt sử dụng một cách rời rạc cách nói đặc biệt đối với từng đối tượng.
– Có thể hiểu một tương đối những điều cơ bản trong hội thoại thương mại và văn phong sử dụng hàng ngày trong công ty.
– Hiểu 1 chút những tập quán sử dụng trong thương mại của Nhật.
Cấp độ J2: 420-529 điểm: Có năng lực giao tiếp phù hợp trong những bối cảnh thương mại có giới hạn.

– Có 1 phần vấn đề trong vận dụng và kiến thức tiếng nhật, có trở ngại trong việc hiểu ý đối phương.
– Hiểu phần lớn hội thoại thương mại đơn giản hàng ngày.
– Có thể hiểu và giao tiếp ở mức độ nhất định trong hội thoại, trao đổi, họp.
– Có thể phân biệt sử dụng một chút cách nói đặc biệt đối với từng đối tượng.
– Có thể hiểu đa phần những điều cơ bản trong hội thoại thương mại và văn phong sử dụng hàng ngày trong công ty.
– Hiểu nhất định những tập quán sử dụng trong thương mại của Nhật.
Cấp độ J1: 530-599 điểm: Có năng lực giao tiếp phù hợp trong những bối cảnh thương mại rộng.
– Có 1 phần vấn đề trong vận dụng và kiến thức tiếng nhật, không có trở ngại trong việc hiểu ý đối phương.
– Có thể hiểu chính xác hội thoại thương mại trên diện rộng.
– Có thể hiểu đa phần và giao tiếp trong hội thoại, trao đổi, họp.
– Có thể phân biệt sử dụng ở mức độ nhất định cách nói đặc biệt đối với từng đối tượng.
– Có thể hiểu chính xác những điều cơ bản trong hội thoại thương mại và văn phong sử dụng hàng ngày trong công ty.
– Hiểu đa phần những tập quán sử dụng trong thương mại của Nhật.
Cấp độ J1+: 600-800 điểm: Có năng lực đủ giao tiếp ở bất kì bối cảnh thương mại nào.
– Có năng lực vận dụng kiến thức chính xác tiếng Nhật
– Có thể hiểu chính xác cho dù hội thoại thương mại như thế nào.
– Hiểu một cách chính xác và nói chuyện với đối phương như đối ứng điện thoại, trao đổi, họp.
– Có thể phân biệt sử dụng ở mức độ nhất định cách nói đặc biệt đối với từng đối tượng.
– Hiểu những tập quán trong thương mại của Nhật Bản
👉Đăng ký thi BJT: tại đây

Deow Vietnam trực thuộc tập đoàn du học Deow Co., Ltd Nhật Bản thành lập vào năm 2003, đã và đang thành công gửi học viên Việt Nam đến Nhật Bản thành công, tự hào với tỷ lệ đỗ COE 95%. Deow có mạng lưới văn phòng trên 7 nước khác nhau trên thế giới như Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam, Anh, Úc, Mỹ, Canada và New Zealand.
Giờ làm việc: từ 9 giờ sang đến 6 giờ chiều Thứ Hai đến Thứ Bảy trong tuần tại Tòa nhà Saigon Prime 107 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP HCM. Đặt cuộc hẹn qua tổng đài miễn phí 1800-1047.
Công ty Nhật – Uy tín Nhật.

Comments