Du học Nhật Bản: Trợ cấp cho các bạn học sinh ở Nhật

Du học Nhật Bản: Trợ cấp cho các bạn học sinh ở Nhật

Thông báo liên quan đến『Tiền phụ cấp hỗ trợ học sinh』 tiếp tục học tập.

Do ảnh hưởng của đại dịch Corona lan rộng, khiến thu nhập làm thêm của các bạn bị giảm đáng kể và việc tiếp tục học tập gặp nhiều khó khăn. JASSO ( hiệp hội hỗ trợ sinh viên Nhật bản) tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho học sinh (đối với học sinh không phải đóng thuế sẽ nhận được 20 man yên, ngoài ra có trường hợp sẽ nhận được 10 man yên). Hãy xem chi tiết trong trang web của bộ giáo tại đây.

Học sinh đáp ứng yêu cầu đăng kí, hãy chuẩn bị giấy tờ cần thiết/ hồ sơ theo các thủ tục dưới đây:

👨‍🎓Điều kiện đăng kí👨‍🎓
(A HỌC SINH NÓI CHUNG)
1. Tiền trợ cấp 1 năm dưới 150 man yên
2. Sống tự lập.
3. Thu nhập làm thêm chi trả nhiều vào học phí và sinh hoạt phí.
4. Do thu nhập của gia đình khó khăn, nên không thể nhận được trợ cấp của gia đình
5. Thu nhập làm thêm giảm quá 50% so với tháng trước. 👈 thu nhập của 2 tháng từ sau tháng 1 (lương tháng 1⇒ nhận vào tháng 2、lương tháng 2 ⇒nhận vào tháng 3、lương tháng 3 ⇒nhận vào tháng 4, thu nhập giảm hơn 50%)

(B DU HỌC SINH)
1. Hệ số đánh giá thành tích của năm trước : trên 2.3
2. Tỉ lệ chuyên cần 1 tháng gần đây trên 80%
3. Tiền trợ cấp trung bình hàng tháng dưới 90,000 (không tính học phí, phí nhập hoc)
4. Thu nhập người bảo lãnh ở Nhật không quá 500 man yên.

🔷BƯỚC 1🔷  ( ⚠️hạn đăng kí đến ngày 5 tháng 6)
A Học sinh nói chung Mục 5: Thu nhập làm thêm giảm quá 50% so với tháng trước.
B Du học sinh  Mục 3: Tiền trợ cấp trung bình hàng tháng dưới 90,000 (không tính học phí, phí nhập hoc)

Nhà trường sẽ kiểm tra kĩ 2 điều kiện trên.
A Thu nhập của 2 tháng từ sau tháng 1 (lương tháng 1⇒ nhận vào tháng 2、lương tháng 2 ⇒nhận vào tháng 3、lương tháng 3 ⇒nhận vào tháng 4, thu nhập giảm hơn 50%)
B Tiền trợ cấp trung bình hàng tháng dưới 90,000.
Để xác nhận thông tin, các em hãy copy sổ ngân hàng và nộp ở bàn tiếp nhận.

Cùng với sổ ngân hàng copy, hãy ghi vào tờ đăng kí khung màu đỏ ( ngày tháng hôm ghi/ mã số học sinh / họ tên/ ngày tháng năm sinh/ số điện thoại)

Trường hợp không có tiền trợ cấp trung bình hàng tháng dưới 90,000 yên hãy ghi vào mục số 3 trong tờ khai đăng kí.
「Tiền trợ cấp trung bình hàng tháng dưới 90,000 (không tính học phí, phí nhập hoc)」
(bản đăng kí gốc sau khi copy sẽ được trả lại. Nên hãy giữ cẩn thẩn để làm các bước tiếp theo)

🔷BƯỚC 2🔷
Xác nhận thu nhập giảm dưới 50%
và kiểm tra thành tích, tỉ lệ chuyên cần của học sinh.

Nhà trường sẽ liên lạc đến học sinh đủ điều kiện đăng kí và chuẩn bị tiếp các thủ tục sau đây.

🔷BƯỚC 3🔷
Giấy tờ cần thiết
① Copy bản hợp đồng thuê nhà (nếu không có hợp đồng , có thể nộp giấy chứng nhận cư trú)
② Giấy chứng nhận không có thuế.

🔷BƯỚC 4🔷 (⚠️Hạn đến ngày 15 tháng 6)
① Ghi các mục cần thiết vào bản đăng kí(thông tin ngân hàng và kiểm tra kĩ các mục)
② Bản cam kết (có file kèm mẫu 2)
Nộp cùng với giấy tờ cần thiết.

📌Chú ý📌
Khoản trợ cấp này không phải cho tất cả các học sinh được nhận, mà còn phải phụ thuộc vào thành tích và tỉ lệ chuyên cần mới được xét duyệt.
Ngoài ra, ở mỗi trường cũng quy định số lượng học sinh tiến cử trong phạm vi cho phép.
Hiện tại bên JASSO cũng chưa liên lạc số lượng đó thể được đăng kí bao nhiêu.
Phương châm được chọn tiến cử với 3 tiêu chí: 1. Tỉ lệ chuyên cần, 2. Thành tích học tập, 3. Điều kiện khác.

Hạn nộp hồ sơ:

Hạn cuối cùng nộp danh sách là ngày 19 tháng 6. Hãy chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ yêu cầu và nộp đúng hạn.
Nguồn: Trường nhật ngữ Aoyama

Comments