DU HỌC NHẬT BẢN – TIN TỨC DÀNH CHO DU HỌC SINH ĐANG SINH SỐNG TẠI NHẬT

DU HỌC NHẬT BẢN – TIN TỨC DÀNH CHO DU HỌC SINH ĐANG SINH SỐNG TẠI NHẬT

BỘ NỘI VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG CÔNG BỐ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC NHẬN TRỢ CẤP 10 VẠN YÊN

Bộ nội vụ và truyền thông Nhật Bản vừa công bố đối tượng và thủ tục nhận trợ cấp 10 vạn yên vào chiều nay.
Cụ thể, người nước ngoài có tư cách lưu trú tại Nhật trên 3 tháng, có thẻ cư trú 住民票 cũng là đối tượng được nhận trợ cấp.
Về thủ tục xin nhận trợ cấp, các cơ quan hành chính địa phương sẽ gửi đơn đăng ký đến các gia đình. Tổng tiền trợ cấp của mỗi gia đình sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chủ hộ như đã điền trên đơn đăng ký. Trường hợp chủ hộ có thẻ my number thì có thể đăng ký qua mạng.
Thời gian bắt đầu đăng ký do từng địa phương tự quyết định nhưng bộ nội vụ và truyền thông cho biết nhanh nhất là trong tháng sau sẽ bắt đầu tiến hành. Hạn đăng ký là trong vòng 3 tháng kể từ ngày bắt đầu tiếp nhận đăng ký tại địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Truyền thông đã thông báo về việc thanh toán thống nhất 100.000 yên: “Để tránh lây lan khi tiếp xúc tiền mặt, tất cả các thủ tục để ngăn ngừa lây nhiễm, Giảm gánh nặng hành chính cho các thành phố càng nhiều càng tốt. ”
Trong bản dự thảo của đơn đăng ký do Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố, chủ hộ mô tả tên, ngày sinh và địa chỉ hiện tại của hộ gia đình, cũng như thông tin tài khoản của tổ chức tài chính dưới tên của người muốn nhận trợ cấp.
Nếu bạn không có tài khoản hoặc sống xa một tổ chức tài chính, bạn có thể gửi đơn trực tiếp đến văn phòng chính quyền địa phương và nhận trợ cấp vào ngày sau đó.

Tên và ngày sinh của các thành viên gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp được in trên mẫu đơn karajime, và số tiền trợ cấp ước tính cũng được liệt kê.

Khi bạn trả lại đơn, bạn sẽ được yêu cầu gửi một bản sao tài liệu xác nhận người nộp đơn và tài liệu xác nhận tài khoản của tổ chức tài chính được chỉ định.

Mặt khác, nếu có một người trong gia đình không muốn được nhận tiền, bằng cách kiểm tra cột nhập chuyên dụng, phần của người đó sẽ không được nhận, và nếu cả gia đình không muốn được nhận tiền, gia đình bạn không phải gửi lại mẫu đơn này.
Nguồn: Đài NHK

Comments