DU HỌC NHẬT BẢN: THÔNG TIN VỀ LỊCH NHẬP CẢNH CHÍNH XÁC

DU HỌC NHẬT BẢN: THÔNG TIN VỀ LỊCH NHẬP CẢNH CHÍNH XÁC

Sau khi quyết định Đối sách tăng cường của Biện pháp biên giới mới vào ngày 05/11/2021, Biện pháp nới lỏng việc hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài sẽ được thực hiện.
Đối tượng của biện pháp này là người lưu trú ngắn hạn (Dưới 3 tháng) với mục đích thương mại, lao động; hoặc người lưu trú dài hạn. Để nhập cảnh Nhật Bản, những người này cần được người chịu trách nhiệm tiếp nhận xin xét duyệt trước tại các cơ quan bộ ngành chủ quản trong nước Nhật và xin cấp được Giấy chứng nhận đã xét duyệt, đồng thời, người chịu trách nhiệm tiếp nhận phải chịu trách nhiệm về việc quản lý lịch trình di chuyển v.v. của những người nhập cảnh. Đối tượng nhập cảnh là DHS xét theo thời gian có TCLT ( tư cách lưu trú )
✨ Những người có Tư cách lưu trú (COE) từ tháng 1/1/2020 đến 30/6/2020 được nhập cảnh tháng 11/2021
✨ Những người có Tư cách lưu trú (COE) từ tháng 1/1/2020 đến 31/12/2020 được nhập cảnh 12/2021
✨ Những người có Tư cách lưu trú (COE) từ tháng 1/1/2020 đến 31/3/2021 được nhập cảnh tháng 1/2022
✨ Những người có Tư cách lưu trú (COE) từ 31/3/2021 nhập cảnh Sau tháng 1/2022
Khi xin cấp visa tại Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam, ngoài hồ sơ xin cấp visa thông thường, cần nộp thêm bản photocopy của Giấy chứng nhận đã xét duyệt được cấp bởi các cơ quan bộ ngành chủ quản trong nước Nhật.

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Comments