DU HỌC NHẬT BẢN: KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ EHLE

DU HỌC NHẬT BẢN: KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ EHLE

Thông tin về khóa học LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP của Học viện EHLE
Sẽ bắt đầu tuyển sinh từ kỳ tháng 4/2021
Điều kiện đầu vào:
– Sinh viên đã tốt nghiệp đại học (không phân biệt chuyên ngành),
– Độ tuổi: dưới 30 tuổi (tính đến thời điểm nhập học) ,
– Có mong muốn đi làm tại Doanh nghiệp Nhật


Thời gian đào tạo:

Thời gian nhập học Thời gian học Yêu cầu tiếng Nhật Học phí
Tháng 4 12 tháng Tương đương N3 880,000
Tháng 10 18 tháng Tương đương N4 1,275,000

Nội dung đào tạo:

☑️ Buổi sáng sẽ học tiếng Nhật để nâng cao trình độ tiếng ( sẽ được chia lớp theo trình độ của học sinh )
☑️ Buổi chiều học các môn liên quan đến việc đi làm :
☑️ Nâng cao kỹ năng Business.
☑️ Kỹ năng IT trong Business : Word , Excel, PowerPoint
☑️ Kiến tập tại doanh nghiệp
☑️ Chương trình hỗ trợ việc làm
☑️ Tác phong trong công việc
☑️ Làm bài test hàng tuần để kiểm tra trình độ của học sinh

Chế độ ưu đãi:

☑️ Nhà trường sẽ giới thiệu việc làm thêm phù hợp trong suốt quá trình học tại trường nhằm giúp cho học sinh có thể tự trang trải sinh hoạt phí khi du học .
☑️ Nhà trường sẽ giới thiệu việc cho học sinh của khóa học này, tuy nhiên học sinh có được doanh nghiệp tiếp nhận không thì phụ thuộc vào năng lực và sự cố gắng của các em trong suốt quá trình học tập tại trường .(Lưu ý Tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm tại các khóa chuyên môn của Học viện EHLE 2 năm gần đây của các khóa học là 100% )

Comments