Du học Nhật Bản 2022: Chương trình Opencampus – Giờ học trải nghiệm JTL lần thứ 4 của Học viện quốc tế J

Du học Nhật Bản 2022: Chương trình Opencampus – Giờ học trải nghiệm JTL lần thứ 4 của Học viện quốc tế J

Học viện quốc tế J là trường nhật ngữ được thành lập bởi tập đoàn Kokusai Tsushinsha, một tập đoàn có lịch sử phát triển lâu dài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như xuất bản. IT, y tế, giáo dục, v.v,…Năm 2004, trường đã được pháp nhân tài chính Hiệp Hội Xúc Tiến Giáo Dục Tiếng Nhật công nhận là trường ủy nhiệm. Đã hỗ trợ cho các học viên học lên cao, trường đang mở các lớp huấn luyện phương pháp khi thi, áp dụng phương pháp hướng dẫn cá nhân và tùy theo học lực của từng học viên.
Ngoài việc giảng dạy tiếng Nhật, trường còn mở các lớp tiếng nhật thương mại, các tiết học về điều dưỡng và phúc lợi. Thông qua các khóa học này, học viên được bổ sung những kiến thức cần thiết như kiến thức cơ bản về phúc lợi và tác phong trong kinh doanh ở Nhật Bản v.v…để chuẩn bị cho quá trình tìm việc sau này.

Chương trình Opencampus- Giờ học trải nghiệm JTL lần thứ 4

Học viện quốc tế J xin được thông báo về chương trình Opencampus – Giờ học trải nghiệm JTL lần thứ 4.

Sau 3 lần triển khai chương trình này, Học viện quốc tế J đã luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Quý đối tác trong việc truyền bá thông tin đến các em học sinh để khuyến khích các em đăng ký tham gia.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều những đánh giá tích cực từ các em học sinh đã tham gia những giờ học trải nghiệm lần 1,2,3 vừa qua.

Vậy nên Học viện quốc tế J sẽ tiếp tục triển khai chương trình giờ học trải nghiệm JTL lần thứ 4 vào ngày 29/1 sắp tới.

Comments