Công nghệ Nhật Bản: Người Nhật không lo rào cản ngôn ngữ

Công nghệ Nhật Bản: Người Nhật không lo rào cản ngôn ngữ

Gần đây, công nghệ mới đã cho ra đời chương trình Realtime ở Nhật Bản.

Tập đoàn Microsoft Nhật Bản chính thức cho người Nhật dùng ứng dụng này miễn phí qua Skype. Vì thế, người Nhật có thể dễ dàng giao tiếp với người nước ngoài bằng 10 thứ tiếng khác nhau, bởi vì ứng dụng đó có khả năng thông dịch tự động ngay sau khi nhận được lời thoại qua video.

https://www.facebook.com/duhocnhatbandeow/videos/vb.1083525031707554/1349877918405596/?type=2&theater

 

Comments