BUỔI HỌC THỬ VÀ GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ARC TOKYO

BUỔI HỌC THỬ VÀ GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHẬT NGỮ ARC TOKYO

Trường Nhật ngữ ARC nằm ở gần trung tâm Tokyo, là địa điểm thuận lợi cho học sinh. Có nhiều du học sinh đến từ các nước khác nhau. Đến với ARC các bạn sẽ được giao tiếp tiếng Nhật hàng ngày với học sinh đến từ các nước khác nhau. Giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm để truyền tải cho các bạn dễ hiều và tiếp thu bài nhanh hơn.

Nội dung buổi học thử

11:00 Giới thiệu qua về giáo viên nhân viên tham gia giờ học và buổi giới thiệu thông tin

11:05 Bắt đầu giờ học

11:35 Giới thiệu về trường Nhật Ngữ ARC Tokyo, ARC Kyoto(Giới thiệu chung về trường, các khóa học, các lớp học đặc biệt, định hướng tương lai, các hoạt động hỗ trợ, sự kiện trong và ngoài trường…)

11:50 Hỏi đáp(Cuộc sống tại Nhật, học lên, tìm việc tại Nhật, lời khuyên về việc học và cuộc sống tại Nhật…)

Like tham gia :https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F95488365010%3Ffbclid%3DIwAR01z8_K9h6MOADEgw6e7qLzDH2rCGoCpn9AsgnLMsByDqYyEYC-g9oEygo&h=AT0XdaUV4g1rw0r97qN8AYXXC2Nb_uUQ85sLySjFQUz_6mX_DP1dKLE2b3BFk0PB692jjaGD01vTf-5HWKCZ8yuiXFZKOXX9H6EdXHccuAtCMn8eTQuXsGIC1BXRdZB-mxuF9g

Yêu cầu

– Các bạn đang tìm hiểu về trường Nhật ngữ hoặc có dự định đi du học Nhật bản sắp tới

Comments