Hệ Thống Giáo Dục Nhật Bản

Hệ Thống Giáo Dục Nhật Bản

02/01/2019

Du Học Ngắn Hạn: Trại Hè Nhật Bản

Nhật Bản – đất nước không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên, nền văn minh, và […]
16/08/2017

Trường Trung Học Phổ Thông Tại Nhật Bản

Tỷ lệ người mù chữ thực tế gần như bằng không và 74.1% (năm 2010) số học sinh […]
16/08/2017

Du Học Nhật Bản: Danh Sách Các Trường Trại Hè 2017

Trường Nhật ngữ Sendagaya Học viên các nước sẽ được trải nghiệm văn hóa Nhật bản thông qua […]