Văn Hoá Nhật Bản: Tái Sử Dụng Giấy Báo Để Trồng Hoa

Văn Hoá Nhật Bản: Tái Sử Dụng Giấy Báo Để Trồng Hoa

Với sứ mệnh về Phát triển bền vững, trong đó bao gồm phát triển kinh tế, và bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên; gần đây Nhật Bản đã cho ra đời một phát minh trên cả sự sáng tạo.

Đó chính là sản phẩm từ tờ báo lớn Mainichi Shinbun của Nhật Bản, họ đã làm gì để có thể tái sinh lại những loài hoa từ chính những tờ giấy báo và mực in?

Comments