Thông Tin Về Học Bổng

Thông Tin Về Học Bổng

Khi du học tại Nhật Bản, không chỉ học phí mà sinh viên còn phải trang trải các khoản phí sinh hoạt đắt đỏ để sống tại Nhật. Vì vậy có nhiều chương trình học bổng để hỗ trợ sinh viên giảm thiểu chi phí. Chương trình này trợ cấp 1 phần học phí hoặc phí sinh hoạt, tham khảo hướng dẫn học bổng du học tại đây.

Thông tin cơ bản đăng ký học bổng

Thông tin cơ bản

Để nhận được học bổng theo nguyên tắc là phải tham gia kỳ thi tuyển chọn.


Nội dung kỳ thi tuyển chọn

Thông qua các phần kiểm tra như: kiểm tra tài liệu, kiến thức lĩnh vực chuyên môn hay kiến thức phổ thông, kỳ thi viết, phỏng vấn mà học bổng sẽ được cấp.


Cách thức đăng ký

Thông thường sinh viên đăng ký học bổng thông qua trường đang học, tùy theo loại học bổng mà có giới hạn điều kiện đăng ký như: trường tại Nhật, lĩnh vực chuyên môn chỉ định, quốc tịch, độ tuổi.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với phòng phụ trách du học sinh của trường.


Thời hạn đăng ký và thông báo kết quả

 • Trường hợp đăng ký tại nước mình và có kết quả trước khi đến Nhật (thiểu số)
 • Tới Nhật, đăng ký học bổng sau khi nhập học và có kết quả.

Dành cho các bạn muốn biết thêm chi tiết

Có thể xem thông tin chi tiết liên quan đến học bổng tại các trang web dưới đây:

Danh sách học bổng có thể đăng ký

Danh sách các học bổng có thể đăng ký trước khi tới Nhật
 • Đối tượng: Nghiên cứu sinh/Nghiên cứu giáo dục
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: Nghiên cứu sinh: 143,000 yên, Thạc sỹ: 144,000 yên, Tiến sỹ: 145,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng khu vực nghiên cứu học tập mà có sự khác biệt về tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học), Tiến cử đại sứ quán
 • Địa chỉ liên hệ: Cơ quan công quyền Nhật bản tại nước ngoài nơi gần nhất
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
  Tại một số nước, người nộp hồ sơ phải liên hệ với cơ quan chính phủ của nước đó
 • Đối tượng: Du học sinh, Du học sinh các trường cao đẳng, trường nghề, Du học sinh các trường chuyên tu, Du học sinh nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ Nhật Bản
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 117,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng khu vực nghiên cứu học tập mà có sự khác biệt về tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học), Tiến cử đại sứ quán
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
 • Đối tượng: Du học sinh trẻ tuổi, người lãnh đạo, du học sinh theo trương trình
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 242,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng khu vực nghiên cứu học tập mà có sự tăng khoản tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học), Tiến cử đại sứ quán
 • Địa chỉ liên hệ: Cơ quan công quyền Nhật bản tại nước ngoài nơi gần nhất
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/index.html
  Tại một số nước, người nộp hồ sơ phải liên hệ với cơ quan chính phủ của nước đó
 • Đối tượng: Nghiên cứu sinh
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: Nghiên cứu sinh: 143,000 yên, Thạc sỹ: 144,000 yên, Tiến sỹ: 145,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng vùng nghiên cứu học tập mà có sự tăng khoản tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học), Tiến cử đại sứ quán
 • Địa chỉ liên hệ: Tại trường đang theo học (tại nước mình)
 • Đối tượng: Nghiên cứu sinh ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 117,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng khu vực nghiên cứu học tập mà có sự tăng khoản tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học), Tiến cử đại sứ quán
 • Đối tượng: Những người tham dự kỳ thi du học Nhật bản (EJU), Sinh viên năm 3 trở lên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng chuyên môn, những người nhập học chính qua vào các trường chuyên môn
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 48,000 yên
 • Các loại học bổng: Học bổng khích lệ học tập du học sinh người nước ngoài của bộ văn hóa khoa học (chế độ cấp phát)
 • Địa chỉ liên hệ: JASSO http://www.jasso.go.jp/scholarship/yoyakuseido.html
 • Đối tượng: Du học sinh trao đổi theo các hiệp định giao lưu giữa các trường đại học, thời gian du học trên 8 ngày, dưới 1 năm
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 80,000 yên
 • Các loại học bổng: Chế độ hỗ trợ cho du học sinh nước ngoài (tham gia hiệp định)
 • Địa chỉ liên hệ: Tại trường đang theo học (tại nước mình)
 • Đối tượng: Tùy theo mỗi cá nhân tự do, tập thể mà khác nhau
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: Tùy theo mỗi cá nhân tự do, tập thể mà khác nhau
 • Các loại học bổng: Học bổng từ các cá nhân, tập thể
 • Địa chỉ liên hệ: Các cá nhân, đoàn thể
Danh sách các học bổng có thể đăng ký sau khi tới Nhật
 • Đối tượng: Nghiên cứu sinh
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: Nghiên cứu sinh: 143,000 yên, Thạc sỹ: 144,000 yên, Tiến sỹ: 145,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng khu vực nghiên cứu học tập mà có sự tăng khoản tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học)
 • Địa chỉ liên hệ: Tại trường đang theo học (Nhật Bản)
 • Đối tượng: Du học sinh
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 117,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2014 đến hiện tại
 • Lưu ý: Tùy theo từng khu vực nghiên cứu học tập mà có sự tăng khoản tiền học bổng
 • Các loại học bổng: Học bổng chính phủ Nhật bản (Bộ văn hóa khoa học)
 • Địa chỉ liên hệ: Tại trường đang theo học (Nhật Bản)
 • Đối tượng: Nghiên cứu sinh (trình độ viện đại học)/Thạc sỹ/Tiến sỹ
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 48,000 yên
  ※ Khoản tiền cố định hàng tháng từ tháng 4/2015 tới hiện tại
 • Các loại học bổng: Học bổng khuyến khích học tập cho du học sinh nước ngoài của Bộ văn hóa khoa học
 • Địa chỉ liên hệ: Tại trường đang theo học (Nhật Bản)
 • Đối tượng: Cơ quan giáo dục tiếng Nhật
 • Khoản trợ cấp mỗi tháng: 30,000 yên
  ※ Khoản tiền trợ cấp cố định hàng tháng từ tháng 4/2015 đến hiện tại
 • Các loại học bổng: Học bổng khuyến khích học tập cho du học sinh nước ngoài của Bộ văn hóa khoa học
 • Địa chỉ liên hệ: Tại trường đang theo học (Nhật Bản)
 

Ngoài ra còn có các loại học bổng khác:

 • Học bổng từ các cá nhân địa phương
 • Học bổng từ các tập thể doanh nghiệp
 • Học bổng trong trường, chế độ miễn giảm học phí
 

Các đường Link hữu ích


Danh sách các tập thể cung cấp học bổng (cơ cấu hỗ trợ học sinh Nhật Bản HP)


Học bổng cho du học sinh tự túc (cơ cấu hỗ trợ học sinh Nhật Bản HP)


Study in Japan Comprehensive Guide/ Bộ Ngoại giao (Nhật Bản)

Du học sinh theo học bổng chính phủ (Bộ ngoại vụ)


Các trương trình đặc biệt hỗ trợ cho du học sinh theo học bổng chính phủ (nghiên cứu sinh) (Bộ văn hóa)


Học bổng quỹ tiền tệ quốc tế IMF


Học bổng ngân hàng thế giới WB


Các loại học bổng dành cho người gốc Nhật (hiệp hội người gốc Nhật tại hải ngoại)


Comments