Văn Hóa Nhật Bản: Những Lời Nói Ý Nghĩa

Văn Hóa Nhật Bản: Những Lời Nói Ý Nghĩa

ありがとうございますーARIGATOUGOZAIMASU: Cám ơn

Thể hiện sự trân trọng, biết ơn chân thành với những người giúp đỡ mình dù chỉ là một ít như nhặt giúp mình đồ rơi, nhường chỗ ngồi nơi công cộng. Lời cám ơn tuy đơn giản nhưng đẹp vô cùng, có lẽ không chỉ trong văn hóa người Nhật nói riêng, mà còn là nét văn hóa của con người chúng ta nói chung.

 


ごめんなさいーGOMENASAI: Xin lỗi

Ý nghĩa sâu xa trong câu nói của người Nhật là Xin hãy thứ lỗi cho tôi, vì đó không chỉ là lời Xin lỗi vì những lỗi gây ra, mà còn là lời xin lỗi vì có thể đã làm phiền hay buồn lòng người đối phương. Lời xin lỗi trở thành những câu cửa miệng trong văn hóa giao tiếp của người Nhật, vì họ tuyệt đối tôn trọng quyền cá nhân, cũng như những lợi ích chung của cộng đồng, thế nên họ luôn chú trọng từng việc làm của mình, và thẳng thắn nhận lỗi khi có sai sót.


はいーHAI: Dạ/ Vâng

Từ “hai” xuất hiện trong hội thoại của người Nhật hơn 50%, bỏi nó không chỉ mang ý nghĩa thể hiện sự đồng ý, mà đó là cách họ thể hiện sự tôn trọng với người nói, mang ý nghĩa về sự lắng nghe câu chuyện của đối phương. Từ “hai” như để khẳng định rằng họ đang có nghe về câu chuyện, chứ không hẳn là sự đồng tình. Vì thế, nếu những ai chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ này, thì dễ xảy ra sự hiểu lầm trong giao tiếp.


すみませんーSUMIMASEN: Xin lỗi cho tôi hỏi

Từ Sumimasen mang ý nghĩa tương tự như Excuse me của tiếng anh, người Nhật dùng để bắt đầu câu chuyện khi họ cần sự giúp đỡ, mà chưa biết chắc có nhận được sự đồng ý.

Comments