Kinh nghiệm du học Nhật Bản: Nên cư xử như thế nào?

Kinh nghiệm du học Nhật Bản: Nên cư xử như thế nào?

Khi ở Nhật Bản, bạn NÊN làm gì và KHÔNG NÊN làm gì?

Thế nào là những cách ứng xử chưa đẹp trong mắt người Nhật?

  • Người thô lỗ cộc cằn?
  • Người không biết quan tâm người khác?
  • Người chen lấn?

Vậy những hành động đúng đắn là gì đối với người Nhật Bản?

  • Người biết quan tâm mọi người
  • Người biết tôn trọng và chấp hành những quy định cộng đồng.

Comments