Hệ thống giáo dục của Nhật Bản

Hệ thống giáo dục của Nhật Bản

Hệ thống giáo dục Nhật Bản được đánh giá là một trong những hệ thống giáo dục nghiêm khắc và đào tạo ra tầng lớp học sinh ưu tú luôn đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi năng lực tổ chức trên toàn thế giới. Người dân Nhật Bản luôn tự hào với nền giáo dục nước nhà và hiếm khi chọn con đường du học ở các nước khác. Cùng tìm hiểu hệ thống phân tầng giáo dục tại Nhật Bản.

Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học

Tại Nhật bản, nghĩa vụ giáo dục phổ thông được tiến hành trong vòng 9 năm bao gồm 6 năm giáo dục tiểu học và 3 năm giáo dục sơ cấp trung học. Mục đích của giáo dục là ngoài việc học tập kỹ năng và kiến thức căn bản còn giáo dục thái độ coi trọng lao động, nuôi dưỡng khả năng nhận định công bằng và tư chất cần thiết để xây dựng quốc gia và xã hội trong tương lai. Cách biểu thị trình độ học tập theo lớp như tiêu chuẩn thế giới thông thường không được áp dụng tại Nhật. Tuy nhiên tiêu chuẩn này vẫn được sử dụng trong trường hợp chuyển trường giữa các trường ngoại quốc với nhau.

Bậc 1 2 3 4 5 6
Tuổi 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12
Loại trường Mẫu giáo Trường tiểu học

Giáo dục trung học

Trường chuyên môn là cơ quan giáo dục với mục đích đào tạo kỹ thuật viên mang tính thực tiễn, sáng tạo. Thời gian học tại trường dài hơn so với các trường bình thường là 5 năm, nhưng trong thời gian học tại trường do khóa học giáo dục được tổ chức cân bằng giữa các môn chuyên nghành và các môn chung nên có thể trang bị cho người học kiến thức phong phú cần thiết và kiến thức chuyên môn mang tính hệ thống. Học sinh tốt nghiệp được các doanh nghiệp đánh giá cao và hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Bậc 7 8 9 10 11 12 13 14
Tuổi 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
Loại trường Chương trình trước giáo dục trung học – 3 năm Chương trình sau giáo dục trung học – 3 năm
Trường trung học 3 năm Trường cao đẳng 3 năm
Khóa học cao đẳng tại các trường chuyên tu 1 ~3 năm
Trường trường chuyên môn 5 ~ 5.5 năm

Giáo dục cao học

Có nhiều du học sinh chọn học tiếp sau khi kết thúc 12 năm giáo dục tiểu học và giáo dục trung học. Sinh viên có thể lựa chọn trường chuyên tu, cao đẳng hoặc đại học. Trường chuyên tu đào tạo năng lực cần thiết trong công việc và cuộc sống thực tiễn, đồng thời hướng tới nâng cao nhận thức văn hóa qua hình thức giáo dục mang tính tổ chức cao. Chương trình học này đào tạo chuyên gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường chuyên môn nghề đào tạo trong thời gian ngắn là 2 năm, cung cấp kiến thức giáo dục đại học và giáo dục chuyên môn cơ sở. Đây là cơ quan giáo dục đóng vai trò đào tạo và cung cấp chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của khu vực. Đại học được chia ra làm 2 loại là đại học thông thường và đại học khoa học kỹ thuật. Đại học chế độ 4 năm có chế độ tốt nghiệp sớm sau 3 năm.

Tuổi 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27
Loại trường Đại học 4~6 năm
Khóa học nghề tại các trường chuyên tu 1~4 năm
Cao Đẳng 2~3 năm
Sau đại học 2~5 năm

Hệ thống học kỳ của Nhật Bản

Các trường của Nhật thông thường bắt đầu từ tháng 4 tới tháng 3 năm sau. Hầu hết các trường nhập học vào tháng 4 nhưng cũng có trường nhập học vào mùa thu. Hầu hết các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có chế độ 3 học kỳ, nhiều trường thuộc hệ thống giáo dục cao đẳng, đại học có chế độ 2 học kỳ. Thông thường có 3 kì nghỉ trong năm: nghỉ hè (từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 8, đại học thì từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 9),nghỉ đông (từ cuối tháng 12 tới đầu tháng 1), nghỉ xuân (từ tháng 2 tới tháng 3).

Tháng 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Chế độ học kỳ Tiểu học/Trung học cơ sở/Trung học phổ thông Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
Hệ thống học kỳ Trường đại học/ trường cao đẳng/ trường nghề Kỳ đầu Kỳ sau


Học vị của Nhật Bản

Trường
Học vị
Sau đại học Tiến sỹ Doctor
Sau đại học Thạc sỹ Master
Đại học Cử nhân Bachelor
Cao đẳng Cử nhân cao đẳng Associate degree
Trường chuyên môn Cử nhân nghề Associate
Trường trung cấp nghề (Khóa học nghề tại các trường chuyên tu) Chuyên viên/chuyên viên cao cấp Diploma/Advanced diploma

Cơ quan giáo dục tiếng Nhật

Trường tiếng Nhật Du học sinh các trường đại học tư thục
Khóa học dự bị tiếng Nhật (chú ý 1)
Khoa liên quan tới tiếng Nhật
Cơ quan kinh doanh Pháp nhân trường học, pháp nhân hành chính, pháp nhân đoàn thể, pháp nhân xã hội, công ty cổ phần, đoàn thể, cá nhân Đại học tư thục,
Cao đẳng
Đại học quốc lập, công lập, tư lập
Mục đích Học tiếng Nhật hay học tiếng Nhật để chuẩn bị cho học lên cao Học tiếng Nhật để chuẩn bị cho học lên cao Lấy được học vị
Điều kiện nhập học ・Hoàn thành giáo dục trung học phổ thông 12 năm
・Trường hợp đã hoàn thành giáo dục trung học phổ thông nhưng ít hơn 12 năm và mong muốn học lên, sinh viên cần học từ 1-2 năm khóa học giáo dục dự bị đại học được chỉ định bởi trường.
Hoàn thành giáo dục trung học phổ thông 12 năm Tùy theo cấp độ nhập học
Thời gian khóa học 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi, 2 năm Từ 1năm đến 2 năm Từ 2 năm đến 5 năm
Tư cách lưu trú Du học Du học Du học

Comments