Du Học Nhật Bản: 1 Ngày Ở Tokyo

Du Học Nhật Bản: 1 Ngày Ở Tokyo

KINH NGHIỆM DU HỌC NHẬT BẢN

Những bài viết trước, mình đã chia sẻ nhiều về những kinh nghiệm của bản thân về văn hóa, cuộc sống của mình ở Nhật. Với mong muốn để các bạn có thể hiểu nhiều thêm về những cảm nhận từ chính du học sinh Việt Nam ở Nhật, ở các thành phố khác nhau, nên các bạn hãy xem clip bên dưới để cùng theo chân hai anh chị Việt Nam hiện đang học tập ở Tokyo nhé.

Comments