14/3 Valentine Trắng Ở Nhật Bản

14/3 Valentine Trắng Ở Nhật Bản

Trong ngày 14/2 ở Nhật, chỉ nữ tặng sô cô la cho nam, và vào ngày White Day 14/3, nam có trách nhiệm tặng lại nữ có ý nghĩa là lời đáp trả cho bạn nữ đó.

NÉT ĐẸP VĂN HÓA: NGUỒN GỐC NGÀY VALENTINE TRẮNG CỦA NHẬT BẢN

Lần đầu vào 1978 ở Nhật bởi Hiệp hội công nghiệp bánh kẹo quốc gia (全国飴菓子工業協同組合, Toàn Quốc Di Quả Tử Công nghiệp Hiệp Đồng Tổ Hợp). Năm 1977 công ty bánh kẹo Ishimura Manseido (石村萬盛堂, Thạch Thôn Vạn Thịnh Đường) ở thành phố Fukuoka đã tiếp thị kẹo dẻo cho nam giới vào ngày 14 tháng 3, gọi đó là Ngày kẹo dẻo (Marshmallow Day – マシュマロデー)

Chẳng bao lâu sau các công ty bánh kẹo đã bắt đầu tiếp thị sô cô la trắng. Ngày nay nam giới tặng sô cô la cả trắng và đen, cũng như các món quà khác vào ngày Valentine. Nếu sô cô la tặng cho họ vào ngày Valentine là giri choco, có nghĩa là không phải là sự quan tâm tình yêu thực sự, mà chỉ là quan hệ bạn bè hay là nghĩa vụ tương tác xã hội.

VĂN HÓA NHẬT BẢN: WHITE DAY ĐÃ TRỞ THÀNH 1 NGÀY LỄ NHƯ THẾ NÀO

Ở Nhật , người nữ tặng quà sô cô la cho người nam vào ngày Valentine trước đó như một biểu lộ của tình yêu. Sô cô la tự làm thường được ưa thích hơn vì là dấu hiệu người nam nhận quà là “người duy nhất”. Vào White Day, người nam nhận “honmei choc” (sô cô la tình yêu, tặng vợ/chồng, người yêu, bạn thân) hoặc “Giri choco” (sô cô la lịch sự hay là sô cô la nghĩa vụ, thường là tặng đồng nghiệp, bạn cùng lớp hay là nhân viên dưới quyền) vào ngày Valentine được mong đợi trả lại thiện ý đó bằng quà tặng, thường là đắt tiền hơn. Ngoài ra còn có Tomo choko (sô cô la tình bạn) là món quà chân thành để tặng cho bạn thân, có thể là bạn gái tặng cho nhau.

Comments