Kanto

Tokyo Tokyo Institute of Tourism College

Tokyo Institute of Tourism College là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về chuyên […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
5% $Học phí 1,365,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Adachi Japanese Language School

Tokyo Adachi Japanese Language School là trường Nhật ngữ trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về tiếng […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
29% $Học phí 770,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo School of Business

Tokyo School of Business là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
2.7% $Học phí 1,247,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Cool Japan

Tokyo Cool Japan là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực game […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
2% $Học phí 1,247,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Visual Arts

Tokyo Visual Arts là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực nghệ thuật […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
0.5% $Học phí 1,397,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Tokyo Designer Gakuin

Tokyo Designer Gakuin là trường chuyên môn trực thuộc nhóm học viện Adachi toạ lạc tại Tokyo và chuyên đào tạo về lĩnh vực thiết […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
1% $Học phí 1,347,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Đại học y dược Takarazuka – Khóa Bekka

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TAKARAZUKA Đại học y dược Takarazuka được thành lập với sứ mệnh xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức và […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
100 % $6016
Chi Tiết
Tokyo Trường Nhật ngữ ARC – Cơ sở Tokyo

ARC ACADEMY là trường Nhật ngữ được thành lập vào năm 1986. Với tổng số lượng khoảng 1000 du học sinh từ 50 quốc gia […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
640 25% $Học phí 820,000 yen/năm
Chi Tiết
Tokyo Học viện Nhật ngữ Ohara

Học viện Nhật ngữ Ohara được thành lập năm 2003 bởi Học viện Ohara. Học viện Nhật ngữ Ohara là cơ quan chuyên đào tạo […]

Quy mô Tỷ lệ Người Việt Chi Phí Dự Tính
420 % $Học phí 750,000 yen/năm
Chi Tiết